Duurzame energie uit eigen bodem.

HITA - IJslands voor warmte - is een jong en ambitieus bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van diepe geothermie. Met HITA willen we meer dan 1.000m diep boren om zo de natuurlijke warmte van de aarde te kunnen gebruiken voor warmtenetten en elektriciteitsproductie. Het businessmodel van HITA zorgt ervoor dat gemeenten en bedrijven gefaseerd kunnen instappen in een diepe geothermie project en dat steeds met een beperkt risico.

scroll verder

HITA doet dit niet alleen. We zijn continu op zoek naar strategische partners voor een waardevolle samenwerking. Als spin-off van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) heeft HITA alvast nauwe banden met een sterke partner in het onderzoeksveld. Voor de realisatie van een diep geothermieproject richt HITA een lokaal consortium op, ook wel SPV (Special Purpose Vehicle) genoemd.

Hierin kunnen, naast HITA, ook andere investeerders participeren. Zodra de boringen zijn uitgevoerd en de geothermiecentrale op het einde van de testfase zit, vindt een overdracht plaats naar partijen die de rol van producent wensen op te nemen. HITA zorgt ervoor dat deze overdracht vlekkeloos verloopt en stelt vervolgens haar expertise ter beschikking voor alle betrokken partijen.

ProjectUpdates.

datum ikoon14/07/2023

Project: GEO@Turnhout

Vlaamse Regering kent subsidie toe aan GEO@Turnhout_NW

Vandaag, 14 juli 2023, kende de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir een subsidie toe van 4,26 miljoen euro aan HITA nv ter ondersteuning van het project GEO@Turnhout_NW. De subsidie kadert binnen de halfjaarlijkse call groene warmte waarbij nuttige-groenewarmte-installaties... Lees meer

GEOTurnhout 3D aanzicht centrale

datum ikoon26/10/2022

Project: GEO@Turnhout

GEO@Turnhout bekomt opsporingsvergunning

Na een positief advies vanuit de administraties en op voorstel van de Vlaamse minister van Energie Zuhal Demir, verleende de Vlaamse Regering op 15 juli 2022 een vergunning voor het opsporen van aardwarmte in de regio Turnhout. Op basis van... Lees meer

overzichtskaart 10052022

datum ikoon24/11/2021

Project: GEO@Lommel

Resultaten seismisch onderzoek tonen ondergrondse structuren in drie dimensies

De seismische meetcampagne, waarbij drie trilwagens doorheen het Lommelse straatbeeld rondreden, werd begin augustus succesvol afgerond.  Vandaag, drie maanden later, zijn de eerste resultaten van dit onderzoek gekend. De trilmetingen werden uitgevoerd om drie watervoerende lagen beter in kaart te... Lees meer

lommel model

Nieuws.

28/02/2022

Aardwarmteprojecten bouwen mee aan de energietoekomst van heel Vlaanderen

Vlaanderen is voor het invullen van zijn energiebehoefte sterk afhankelijk van het buitenland. Meer dan de helft van onze energiebehoefte is daarnboven voor verwarming en koeling en op slechts 5,9% van de invulling van de warmtevraag kan een ‘groen’ etiket gekleefd worden. Volgens de energiestatistieken van VEKA, het Vlaams Energie & Klimaatagentschap, is bovendien 84% van deze ‘groene’ warmte afkomstig vanuit installaties op basis van biomassa. De overige 16% komt van warmtepompen, warmtepompboilers en zonneboilers. 

 

 

22/11/2021

HITA ontvangt VLAIO-steun om de haalbaarheid te onderzoeken van het winnen van lithium uit een geothermische pekel

HITA zal mede dankzij de steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) de haalbaarheid bekijken om lithium te extraheren uit geothermisch pekelwater. Zo tracht HITA de eerste stappen te zetten om dit waardevol metaal in kader van onze energietransitie, ook in Vlaanderen te winnen. 

13/08/2019

Diepe geothermie kan Vlaanderen helpen zijn klimaatdoelstellingen te behalen

Vlaanderen is voor het invullen van zijn energiebehoefte sterk afhankelijk van het buitenland. In 2017 verbruikte Vlaanderen 1.570 PJ aan primaire energie waarvan 71,4% afkomstig van gassen en petroleumproducten. Deze laatsten zorgen veruit voor de grootste uitstoot aan broeikasgassen.

wie zijn wij?

geert de meyer

Geert De Meyer was van 2013 tot 2020 als trekker van het Geothermal Development Team bij VITO nauw betrokken bij de introductie van diepe geothermie in Vlaanderen. Naast het spreekwoordelijke ‘gezicht’ van diepe geothermie, heeft Geert doorheen de jaren de nodige kennis en ervaring verworven om complexe projecten tot een goed einde te brengen. Begin 2020 vond Geert het tijd om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Binnen HITA nv is Geert als CEO verantwoordelijk voor de algemene leiding. Hij zal er zijn ondernemerstalent verder kunnen botvieren. Zijn motto luidt “De juiste dingen goed doen”.

Lees meer
stijn bos

Stijn Bos fungeert als COO van HITA nv. Hij neemt de coördinatie van projecten op zich te beginnen met de geologische exploratie tot en met het opvolgen van operationele geothermiecentrales. Stijn streeft hierbij naar optimale samenwerkingen waarbij open en transparante communicatie de rode draad vormen. Na vier jaar ervaring opdoen in de olie-en gassector, verlegde Stijn vanaf juli 2013 zijn focus naar de geothermiesector en was hij achtereenvolgens betrokken bij studies uitgevoerd voor het diepe geothermieproject bij Janssen Pharmaceutica in Beerse en booractiviteiten in Nederland (CLG/CWG projecten te Venlo). Van mid 2015 tot eind 2019 was Stijn ook projectgeoloog voor het geothermieproject op de Balmatt-site in Mol.

Lees meer
MicrosoftTeams image

Niels Verstrepen studeerde in 2020 af als geoloog aan de KU Leuven. Na een geslaagde stage bij DEME en een korte passage als werfleider in de boorwereld bij Smet Tunneling heeft hij gekozen om zijn passie te volgen namelijk diepe geothermie. Sinds mei 2021 is Niels bezig als junior projectgeoloog bij HITA nv. Hij staat in voor het van A tot Z uitvoeren van diepe geothermieprojecten gaande van geologische screening van het onderzoeksgebied, aanvragen van de nodige vergunningen, uittekenen en begeleiden van seismische campagnes tot het opvolgen van de uiteindelijke boringen.

Lees meer
Ann

Ann Elen is in 2018 afgestudeerd als geologe aan de KU Leuven. Na haar opleiding heeft ze eerst gewerkt bij aannemer Boskalis en ingenieursbureau Antea Group in Nederland. Sinds mei 2023 is ze terug de grens overgestoken naar België en werkt ze als junior projectgeologe bij HITA nv. Hier werkt ze vooral samen met Niels aan het verder in kaart brengen van de diepe ondergrond in functie van nieuwe aardwarmteprojecten.

Lees meer

ik ben een
investeerder

Het businessmodel van HITA is gebaseerd op het ‘de-risken’ van diepe geothermieprojecten. Zodra de voorstudie is afgerond en de nodige zekerheden zijn ingebouwd, hebben we investeringen nodig voor het boren van de putten en het bouwen van de geothermiecentrale. Na het finaliseren van het bouwproject kan de centrale starten aan een proefperiode. Bij een positieve evaluatie van die proefperiode gaan we van start met de laatste stap, de exploitatiefase. Dit is het moment waarbij bestaande investeerders kunnen uitstappen en/of nieuwe kunnen instappen.

ik ben een
gemeente

Het verduurzamen van je stad of gemeente start met het opstellen van een gedragen langetermijnvisie. Energievoorziening is hierbij een belangrijk luik. HITA wenst hierin jouw partner te zijn. HITA ontwikkelt diepe geothermieprojecten van A tot Z en ontzorgt hiermee voor een deeluw gemeente. Van een gemeente verwachten we vooral dat ze faciliterend optreedt en tijdig de nodige beslissingen neemt. Want als je het aan HITA vraagt, dan zijn de lokale besturen de motor van verduurzamingsprojecten.

ik ben een
bedrijf

Diepe geothermie is een energietechnologie met vele voordelen. Naast de algemene kenmerken “duurzaam, betaalbaar en beschikbaar”, kan je met diepe geothermie immers effectief verwarmen, koelen en elektriciteit maken. De eerste screening tijdens een samenwerking zal daarom analyseren in welke verhouding je bedrijf deze energievormen nodig heeft. Daarnaast is het voor eventuele verwarming ook belangrijk om te weten welke temperatuur er nodig is voor interne bedrijfsprocessen.

Wij zoeken continu naar strategische partners om samen onze ontwikkelingsactiviteiten te kunnen verwezenlijken. De sector van de diepe geothermie is breed: het start bij studiewerk om vervolgens een gefundeerd businessplan uit te rollen, dat dan in een latere fase leidt tot de bouw van een diepe geothermiecentrale.

ONZE INVESTEERDERS
WAAROM GELOVEN ZIJ ERIN?

vic swerts

Vic Swerts
“Al van in het prille begin ben ik geïnteresseerd in het potentieel van diepe geothermie. Kilometers diep boren in de Kempense bodem om dan warm water op te pompen om mee te verwarmen en elektriciteit te maken, spreekt tot de verbeelding. Toen ik enkele maanden geleden aangesproken werd over dit initiatief heb ik als investeerder niet lang moeten nadenken. Want energie zal er altijd nodig zijn. Dat deze energie dan ook nog duurzaam is, is een extra troef!”

paul lauwers

Paul Lauwers
“Na een uiteenzetting in Overpelt aan een groep van ondernemers was ik onmiddellijk ‘verkocht’. Wij zijn als PROFEL grote energieverbruikers en zijn bezorgd over het klimaat, en over de leveringszekerheid en de kostprijs van energie. Als we via diepe geothermie meer zekerheden kunnen inbouwen, dan moeten we die keuze zeker maken.”

jan tormans

Jan Tormans
“Ik ben een techneut. Toen ik vernam dat ze in Mol enkele duizenden meters diep gingen boren om er warm water op te pompen, was ik getriggerd. Ik ben het project dan beginnen te volgen en ben hier en daar mijn licht eens gaan opsteken. De vraag of ik mee wilde investeren in een ontwikkelingsmaatschappij rond diepe geothermie, was voor mij het perfecte verlengde van mijn interesse. Want nu zit ik er voor 100% in.”

wat is geothermie?

geothermie

Geothermie of aardwarmte is de energie die opgeslagen is in de ondergrond en die continu wordt afgegeven aan de oppervlakte. Zo is er in België een natuurlijke energie/warmteuitstroom van 0.06 Watt per m2. Deze warmteuitstroom leidt  tot het feit dat de temperatuur toeneemt met de diepte. Deze toename is gemiddeld 30°C per kilometer. In sommige lagen kan deze gradiënt hoger liggen indien de uitstromende warmte wordt vastgehouden door het gesteente.

Een geothermiecentrale maakt gebruik van de warmte-uitstroom, maar ook van de warmte opgeslagen in het gesteente. Bij een juist evenwicht tussen energie die gewonnen wordt in de geothermiecentrale en de energie die van nature aangevuld wordt, kan gesproken worden van een duurzame energiewinning die bovendien 100% hernieuwbaar is. Bij een klassieke geothermiecentrale gebeurt de energiewinning door het oppompen van heet water uit een productieput en het terugpompen van afgekoeld water in een injectieput. Dit vormt samen een geothermisch doublet.