HITA ontvangt VLAIO-steun om de haalbaarheid te onderzoeken van het winnen van lithium uit een geothermische pekel

22/11/2021

HITA zal mede dankzij de steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) de haalbaarheid bekijken om lithium te extraheren uit geothermisch pekelwater. Zo tracht HITA de eerste stappen te zetten om dit waardevol metaal in kader van onze energietransitie, ook in Vlaanderen te winnen. 

Wie de internationale berichtgeving rond diepe geothermie of aardwarmte heeft gevolgd, kon niet ontsnappen aan de stortvloed aan berichten rond de extractie van lithium uit geothermische pekel. Zowel in Europa als in de Verenigde Staten wordt de ontwikkeling ervan door de overheid en industrie van nabij opgevolgd. Voor het realiseren van onze energietransitie zijn er, naast duurzaam en lokaal geproduceerde warmte uit de diepe ondergrond, ook voldoende materialen nodig om bijvoorbeeld elektriciteit op te kunnen slaan. Het chemische element lithium is hiervoor onontbeerlijk en staat daardoor sinds kort op de lijst van de “critical raw materials” van de Europese Commissie. Het is van strategisch belang voor de onafhankelijke ontwikkeling van batterijen in de Europese Unie. 

Ook Vlaanderen beschikt over het potentieel om lithium duurzaam te extraheren uit pekelwater afkomstig uit de eigen diepe ondergrond.  Dit maakt het mogelijk om op termijn naast de productie van duurzame warmte ook lithium te winnen. Op basis van interviews met experten, het bezoeken van huidige diepe geothermieprojecten in binnen- en buitenland én het uitvoeren van een literatuurstudie, wenst HITA een beter zicht te krijgen op de technische en economische haalbaarheid. Deze haalbaarheidsstudie wenst evenwel nog verder te gaan door de mogelijke hiaten in de kennis bloot te leggen en bijkomend onderzoek te suggereren zodat we samen met complementaire partners op korte termijn daadwerkelijk lithium kunnen winnen in Vlaanderen. 

De goedkeuring van deze VLAIO-haalbaarheidsstudie is van groot belang voor HITA en voor de ontwikkeling van diepe geothermie in het algemeen omdat we zo samen op zoek kunnen gaan naar de toegevoegde waardes van een diepe geothermiecentrale. Naast het produceren van duurzame warmte blijkt diepe geothermie over nog andere troeven te beschikken om onze ‘geleende’ planeet duurzaam te beheren. Nu gaat het over de extractie van lithium maar dit is zeker niet het laatste waartoe een geothermiecentrale in staat is…  

Over de resultaten van deze haalbaarheidsstudie verwachten we in 2023 te kunnen communiceren.