Services

De projecten die HITA nv ontwikkelt en waarbij een portfoliobenadering moet leiden tot kostenreducties en het steeds efficiënter uitvoeren van een aardwarmteproject, leiden tot een specifieke expertise-opbouw. Deze expertise kan ingezet worden in projecten van andere operatoren, waarbij HITA enkel een dienstverlenende rol speelt. 

Op deze pagina kunnen alle referentieprojecten teruggevonden worden, waar HITA zijn expertise extern heeft aangeboden.

Aardwarmteproject Beerse

Evaluatie haalbaarheid aardwarmte voor glastuinbouw in Ravels

Onderzoek aardwarmtepotentieel Noord-Limburg

Overzicht subsidiesystemen voor aardwarmteprojecten in Vlaanderen en buurlanden