Evaluatie haalbaarheid aardwarmte voor glastuinbouw in Ravels

Voor glastuinbouwer Beyens Tomaten BV werd een haalbaarheidsstudie omtrent het implementeren van aardwarmte uitgevoerd. Vertrekkende van bestaande (ondergrondse) data werd een geothermische potentieelbepaling gemaakt, gevolgd door een oplijsting van de te verwachten kosten (DEVEX, CAPEX en OPEX) voor een aardwarmtecentrale. Tenslotte werd ook een stappenplan (inclusief verwachte timing) opgesteld om tot een operationele aardwarmtecentrale te komen. 

Met de resultaten van deze haalbaarheidsstudie, beschikt de klant over alle informatie om al dan niet het proces tot ontwikkeling van een aardwarmtecentrale verder te zetten. HITA nv kan hierbij een technische en ondersteunende partner zijn om tot een succesvolle implementatie te komen.