HITA nv ondersteunt oproep aan Europese Commissie

06/06/2024

Meer dan 200 belanghebbenden uit de geothermiesector, waaronder HITA, hebben in een brief de Europese Commissie opgeroepen om een Europese strategie en een actieplan rond geothermische energie op te stellen.  

De brief, gericht aan Commissievoorzitter von der Leyen en enkele Commissarissen, stelt dat ondanks de groei in de sector er een groot potentieel onbenut blijft. Doordat dit geothermische potentieel niet wordt aangesproken, kan de EU op die manier haar doelstelling van klimaatneutraliteit moeilijk behalen.

Daarom worden in de brief, die hier kan teruggevonden worden, zes pijlers naar voor geschoven om meer prioriteit toe te kennen aan de Europese geothermiesector:

1. Een streefcijfer van 250 GW geothermische energie tegen 2040 voor elektriciteit, verwarming en koeling (stadsverwarming en -koeling, geothermische netwerken en autonome geothermische warmtepompen); voor gebruik in openbare, residentiële en commerciële gebouwen; landbouw; elektriciteitsopwekking, transport en productiesectoren;
2. Harmonisatie en ontwikkeling van nieuwe steunregelingen, met inbegrip van grensoverschrijdende financiële risicogaranties;
3. Ondersteuning van de Geothermal Industrial Alliance;
4. Toegankelijkheid van energievraag en geologische gegevens;
5. Scholing van werknemers, gemeentelijke netwerkplanners en vergunningverlenende instanties;
6. Versterking van innovatie en leiderschap van de binnenlandse verwerkende industrie in de EU.