GEO@Merksplas

HITA wenst in het westen van de gemeente Merksplas een aardwarmtecentrale te bouwen om duurzame warmte te leveren aan overheidsgebouwen, KMO-zones en enkele glastuinbouwbedrijven.

Grensgebied Merksplas - Rijkevorsel - Hoogstraten

Zoals bij alle voorgaande aardwarmte-ontwikkelingen, uitgevoerd door HITA nv, zal in een eerste fase de diepe ondergrond tot drie kilometer onder maaiveld verder in kaart gebracht worden met een geofysische verkenning. De focus ligt in deze fase op het grensgebied tussen de gemeentes Merksplas, Rijkevorsel en Hoogstraten. Het onderzoeksgebied is bovendien gelegen ten noorden van de exploratiezone voor gasopslag. Aan de noordzijde wordt het onderzoeksgebied begrensd door de zogenaamde Hoogstratenstructuur, een oost-west georiënteerde geologische verstoring. 

DJI 0371 resized 20201214 032151457

3D seismisch onderzoek

Het onderzoeksgebied zal in eerste instantie verder in drie dimensies in kaart gebracht worden. Het is belangrijk om alle ondergrondse verstoringen (breuken) goed te weten liggen en ook de diepte van de watervoerende lagen, in dit geval gebarsten en deels opgeloste kalkstenen, goed te kunnen inschatten.

Door gebruik  te maken van trilwagens kunnen (geluids)golven in de ondergrond worden gestuurd. De locatie waar de weerkaatste geluidsgolven terug aan het oppervlak komen, wordt opgemeten met geofonen. Vertrekkende van de tijd die de golven erover hebben gedaan om van de trilwagens naar de geofonen te bewegen en de sterkte van het signaal dat gemeten kan worden, kan een driedimensionaal beeld van de ondergrond gegenereerd worden. Dit principe is zeer gelijkaardig aan de medische echografiën die in een ziekenhuis worden uitgevoerd.

ProjectUpdates.

datum ikoon29/02/2024

Alweer uitstel van seismische campagne

Daar waar in oktober van vorig jaar de geplande 3D seismische campagne in het grensgebied van Merksplas, Rijkevorsel en Hoogstraten werd uitgesteld door enkele ontbrekende toelatingen, moet de campagne nu opnieuw worden uitgesteld omwille van de weersomstandigheden. Aangezien door de zeer natte wintermaanden vele velden onder water staan, zijn er geen garanties dat de velden voldoende berijdbaar zijn vóór het midden van april. De tweede helft van april werd als uiterste deadline voorgelegd opdat landbouwers vanaf eind april - begin mei een teeltwissel kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld van grasland naar mais). De volgende mogelijke periode voor uitvoering van de seismische campagne is opnieuw in het najaar (oktober) wanneer de teelten van dit seizoen geoogst zijn. Wordt vervolgd...

foto trilwagen birdwagen 4

datum ikoon05/10/2023

Uitstel seismische campagne

De seismische campagne die oorspronkelijk in het najaar van 2023 gepland stond, wordt uitgesteld naar de eerste maanden van 2024. Hoewel bijna alle voorbereidingen voor de campagne zijn afgerond, wordt er gewacht op enkele definitieve goedkeuringen van privé-eigendommen in de regio. Zonder deze goedkeuringen is het niet toegelaten de betreffende gronden te betreden en kan het onderzoek bijgevolg niet uitgevoerd worden. Naar verwachting zullen de ontbrekende toelatingen tegen eind dit jaar bekomen zijn en kan het seismisch onderzoek met een beetje vertraging in het begin van 2024 uitgevoerd worden.

SC GEOMerksplas