GEO@Merksplas

HITA wenst in het westen van de gemeente Merksplas een aardwarmtecentrale te bouwen om duurzame warmte te leveren aan overheidsgebouwen, KMO-zones en enkele glastuinbouwbedrijven.

Grensgebied Merksplas - Rijkevorsel - Hoogstraten

Zoals bij alle voorgaande aardwarmte-ontwikkelingen, uitgevoerd door HITA nv, zal in een eerste fase de diepe ondergrond tot drie kilometer onder maaiveld verder in kaart gebracht worden met een geofysische verkenning. De focus ligt in deze fase op het grensgebied tussen de gemeentes Merksplas, Rijkevorsel en Hoogstraten. Het onderzoeksgebied is bovendien gelegen ten noorden van de exploratiezone voor gasopslag. Aan de noordzijde wordt het onderzoeksgebied begrensd door de zogenaamde Hoogstratenstructuur, een oost-west georiĆ«nteerde geologische verstoring. 

DJI 0371 resized 20201214 032151457

3D seismisch onderzoek

Het onderzoeksgebied zal in eerste instantie verder in drie dimensies in kaart gebracht worden. Het is belangrijk om alle ondergrondse verstoringen (breuken) goed te weten liggen en ook de diepte van de watervoerende lagen, in dit geval gebarsten en deels opgeloste kalkstenen, goed te kunnen inschatten.

Door gebruik  te maken van trilwagens kunnen (geluids)golven in de ondergrond worden gestuurd. De locatie waar de weerkaatste geluidsgolven terug aan het oppervlak komen, wordt opgemeten met geofonen. Vertrekkende van de tijd die de golven erover hebben gedaan om van de trilwagens naar de geofonen te bewegen en de sterkte van het signaal dat gemeten kan worden, kan een driedimensionaal beeld van de ondergrond gegenereerd worden. Dit principe is zeer gelijkaardig aan de medische echografiĆ«n die in een ziekenhuis worden uitgevoerd.