GEO@Herentals-Olen

HITA wenst op de grens tussen de stad Herentals en de gemeente Olen één tot twee geothermiecentrales te bouwen.  Voor Herentals kan dit een verduurzaming betekenen van enkele zones zowel binnen als buiten de ring en mogelijk ook van de KMO-zones Dikberd, Hannekenshoek en Noordervaart. Voor de gemeente Olen kan een diepe geothermiecentrale duurzame warmte leveren aan het industrieterrein Hoogbuul, maar ook aan de woonwijken tussen Olen centrum en het industriegebied.

Potentieel rond Olense Sluizen

Om in de toekomst duurzame warmte te kunnen leveren naar het stadscentrum van Herentals of het industriegebied Hoogbuul en nabijgelegen woonwijken, wordt in eerste instantie gefocust op het gebied rond de Olense sluizen. Hierbij is reeds de oefening gemaakt waarbij de bovengrondse warmtevraag en het ondergronds potentieel aan mekaar gekoppeld zijn, zowel voor het gebied ten noordwesten van de sluizen en ten zuidoosten ervan. Gezien beide zones niet ver van mekaar verwijderd zijn, wordt een eventuele ontwikkeling tegelijkertijd onderzocht.

Knipsel topokaart detail

Seismische campagne

Een eerste stap in de ontwikkeling van diepe geothermiecentrales is de uitvoering van een seismisch onderzoek. Deze seismische campagne werd uitgevoerd in december 2020. Met de resultaten van deze meetcampagne, waarbij trilwagens rond rijden en om de twintig meter trillingen in de ondergrond sturen, kan een volwaardig driedimensionaal beeld gevormd worden van de diepe ondergrond tot op een diepte van drie kilometer. Het onderzoek vond plaats in het gebied tussen de N152 in het westen, de E313 in het zuiden, de Oevelseweg in het oosten en de N13 in het noorden. 

Vervolgtraject

Na de seismische campagne eind 2020 vond de nodige gegevensverwerking en interpretatie plaats. Momenteel is HITA op zoek naar een geschikte projectlocatie om vervolgens de nodige vergunningsprocedures op te starten. Dit gaat dan zowel om een omgevingsvergunningstraject als een opsporingsvergunningsaanvraag voor het opsporen van aardwarmte in de diepe ondergrond. Ten vroegste eind 2024 kan er dan geboord worden naar de watervoerende lagen op een diepte tussen 1500 en 2500 meter. Ongeveer 2 jaar later, eind 2026, kan de eerste duurzame warmte uit de diepe ondergrond richting de afnemers stromen.

 

Meer weten?

Contacteer ons

ProjectUpdates.

datum ikoon04/11/2021

Potentieel aardwarmte voor Herentals en Olen groter dan verwacht

In december 2020 heeft HITA, in samenwerking met de firma GTG, een seismische campagne uitgevoerd in de regio Herentals-Olen. Er werden 2.481 geofonen uitgelegd over een traject van net geen 50 km. Op 1.120 punten werden er trillingen uitgestuurd in de bodem door 2 trilwagens. De resultaten van deze meetcampagne werden verwerkt tot een 3D beeld van de ondergrond in Olen en het oostelijk deel van Herentals. Uit dit onderzoek blijkt dat de top van de target laag voor diepe geothermie, de Kolenkalklaag,  zich op een diepte tussen 1.500 en 2.000 meter bevindt, met een groot verschil in diepteligging tussen de westelijke en oostelijke zone van het onderzocht gebied. Het Kolenkalkreservoir onder industrieterrein Hoogbuul ligt daarbij dieper dan eerder werd ingeschat. Dit is positief aangezien de verwachte watertemperaturen hierdoor hoger zullen zijn (>90°C) en de toepasbaarheid van de warmte vergroot.

Door het grote potentieel, zowel ondergronds als bovengronds, werd het project GEO@Herentals-Olen opgesplitst in twee afzonderlijke projecten. Een eerste project, GEO@Herentals,  bekijkt de mogelijkheden voor het toepassen van diepe geothermie voor het stadscentrum van Herentals. Het andere project,  GEO@Olen,  bekijkt de mogelijkheden voor het toepassen van diepe geothermie op het industrieterrein Hoogbuul te Olen.

figuur nieuwsbericht website 03112021

datum ikoon25/11/2020

Seismische campagne regio Herentals-Olen van start op 7 december

Op maandag 7 december start de firma GTG met de mobilisatie vanuit Aurignac in Frankrijk. In totaal zal het uitvoerende team bestaan uit dertien personen, acht dienstwagens en drie trilwagens. Twee trilwagens zullen effectief operationeel zijn, terwijl één trilwagen als back-up in de buurt zal zijn.  

Vanaf  woensdag 9 december zullen de posities van de meettoestellen (geofonen) en de finale trajecten van de trilwagens worden opgemeten met GPS-toestellen. Deze posities zullen aangeduid worden met een merkteken (kleine paaltjes of tijdelijke spray). Aansluitend zullen de meer dan 2500 geofonen geplaatst worden zodanig dat de effectieve metingen kunnen starten ten laatste op maandag 14 december. 

Volgens planning zullen de trilwagens van maandag 14 december tot en met donderdag 17 december rondrijden in de straten en velden in Herentals en Olen. In totaal zullen de trilwagens een traject van 21 kilometer afleggen en daarnaast zullen over een afstand van ruim 50 kilometer geofonen geplaatst worden. De kaart toont de geplande trajecten voor de trilwagens in een roze kleur. Langs deze trajecten worden eveneens geofonen geplaatst. Daarnaast zijn er lijnen in het donkergroen aangeduid waar enkel geofonen zullen worden geplaatst en waar de trilwagens niet zullen rijden.  

Het onderzoek zal plaats vinden op zowel akkers en velden als op de openbare weg. Dit heeft meerdere redenen. Zo kan de plaatsing van geofonen langs een straat leiden tot veel ruis op de metingen door het passerende verkeer. Bij het gebruik van de (openbare) weg, moet eveneens rekening gehouden worden met de aanwezigheid van gas- en waterleidingen en zal er daardoor ook minder hard getrild kunnen worden om schade aan deze leidingen te voorkomen. Tenslotte kan het gebruik van de straten ook tot meer verkeershinder leiden. Daartegenover staat dat de eventuele natte toestand van velden en akkers kan leiden tot  spoorvorming. Ook kunnen de trilplaten van de trilwagens een minder goede connectie maken met de ondergrond indien deze te nat is.  

Als alles vlot verloopt is op donderdag 17 december het laatste trilpunt uitgevoerd en kunnen alle meettoestellen weer opgeruimd worden. Op maandag 21 december is dan de hele meetcampagne afgerond en kunnen de gegevens verwerkt worden door een gespecialiseerde firma. De eerste resultaten van de campagne worden verwacht in februari 2021. 

Foto website 1 v2