ENGIE en HITA slaan de handen in elkaar voor diepe geothermie in Antwerpen en Limburg

07/05/2021

 

ENGIE en HITA, een ontwikkelaar van diepe geothermie, hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het ontwikkelen van diepe geothermieprojecten in Antwerpen en Limburg.

De gezamenlijke ambitie is om tegen 2030 een tiental geothermische installaties uit te baten, goed voor een totaalproductie van zo’n 600 GWh groene warmte per jaar. Deze energieproductie zal gebruikt worden om gebouwen en bedrijfsprocessen in de omgeving te voorzien van duurzame warmte en dus ook bijdragen aan de energietransitie, die zowel HITA als ENGIE willen versnellen.

Bij diepe geothermie wordt aardwarmte vanop een diepte van 2 tot 4 kilometer bovengronds gebracht en verdeeld via een lokaal warmtenet naar omliggende industriële, tertiaire en residentiële gebouwen. Aardwarmte is de natuurlijke warmte in de ondergrond die al miljoenen jaren aanwezig is en die ook in de toekomst permanent beschikbaar blijft.

In Europa zijn momenteel al meer dan 200 geothermische centrales actief, waaronder ook in onze buurlanden. Zo maken Parijs en München al decennialang intensief gebruik van deze hernieuwbare energiebron voor de verwarming van hun gebouwen. HITA en ENGIE geloven sterk in het potentieel van diepe geothermie in Vlaanderen en willen met gebundelde krachten een tiental geothermische installaties ontwikkelen in de provincies Antwerpen en Limburg. De locaties van de centrales worden bepaald op basis van enerzijds het aanwezig zijn van geschikte waterreservoirs in de ondergrond en anderzijds de nabijheid van warmtevraag bovengronds. Elke installatie zou gemiddeld 60 GWh per jaar aan duurzame warmte produceren, genoeg om ongeveer 15 000 nieuwbouwappartementen te verwarmen via lokale warmtenetten. De totale hernieuwbare energieproductie van alle geothermische installaties zou de CO₂-uitstoot met 140 000 ton per jaar verlagen.  

HITA, een jong en ambitieus bedrijf dat zich richt op duurzame energie uit eigen bodem, heeft in ENGIE een sterke partner gevonden voor geothermische projecten. In Nederland werkt ENGIE al aan verschillende diepe aardwarmteprojecten voor de gebouwde omgeving, meer bepaald in de steden Utrecht, Den Haag en Haarlem. Ook in Frankrijk heeft ENGIE projecten lopen in Lyon en Parijs. In eigen land was ENGIE Solutions, de dienstentak van ENGIE, betrokken bij de bouw van de eerste diepe geothermische centrale in Mol en staat het er ook in voor het onderhoud en beheer. Bovendien heeft ENGIE jarenlange ervaring in het ontwerp, de ontwikkeling en de aanleg van warmtenetten in binnen- en buitenland.

Vic Swerts, Voorzitter Raad van Bestuur van HITA: “Van in het prille begin was ik geïnteresseerd in het potentieel van diepe geothermie. Kilometers diep boren in de Kempense bodem om dan warm water op te pompen als energiebron, spreekt tot de verbeelding. Nu moeten we de volgende stap zetten door volop te investeren in deze hernieuwbare energiebron. In ENGIE hebben we dé ideale partij gevonden om onze ambities in de praktijk waar te maken. Lokaal ondernemerschap hand in hand met een ervaren speler op de energiemarkt!”

 

Geert De Meyer, CEO van HITA: “In ENGIE hebben we een partij gevonden die ervaren is, voldoende slagkracht heeft en wiens expertise complementair is aan de onze, met respect voor de ambities, de eigenheid en het ondernemerschap van HITA. Wij geloven sterk in deze samenwerking, waarbij we onze krachten kunnen bundelen en resoluut de weg inslaan naar 100% duurzame energiesystemen, waartoe diepe geothermie behoort.”

 

 

Contacten voor de pers:  

HITA

Geert De Meyer

geert.demeyer@hita.be

+32 477 49 51 37

 

ENGIE

Hellen Smeets

hellen.smeets@engie.com

 +32 498 32 47 70